Cenník služieb

Cenník za výkon technických a emisných kontrol cestných motorových vozidiel
(platný od 1. augusta 2014)
 
 
   A. Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel
P. č. Kód

  Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu

Cena s DPH (20%)

EUR

1.1

PLU 1

Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
- s benzínovým  motorom - bez katalyzátora,

- s  katalyzátorom NKAT, RKAT

- s naftovým motorom

24,-

1.2

PLU 5

Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)

37,-

1.3

PLU 7

Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)

37,-

1.4

PLU 9

Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1)

10,-

1.5

PLU 11

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4)

20,-

1.6

PLU 13

Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)

10,-

1.7

PLU 15

Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e)

18,-

1.8

PLU 17

Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1) - s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom alebo palubným diagnostickým systémom OBD

28,-

P. č.

Kód

  Technické kontroly opakované*

 Cena s DPH (20%)

EUR

2.1

PLU 2

Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
- s benzínovým motorom - bez katalyzátora,

- s katalyzátorom NKAT, RKAT,
- s naftovým motorom bez palubného diagnostického systému OBD.

7,-

2.2

PLU 6

Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) do 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)

13,-

2.3

PLU 8

Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)

13,-

2.4

PLU 10

Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1)

4,-

2.5

PLU 12

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4)

7,-

2.6

PLU 14

Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)

4,-

2.7

PLU 16

Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e)

5,50

2.8

PLU 18

Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
- s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom,

- s palubným diagnostickým systémom OBD

8,-

P. č.

Kód

  Technické kontroly administratívne

Cena s DPH (20%)

EUR

3.1

PLU 19

Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)

5,-

3.2

PLU 20

Ostatné kategórie

5,-

P. č.

Kód

  Súvisiace služby

Cena s DPH (20%)

EUR

4.1

PLU 21

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3,00

4.2

PLU 22

Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole

2,00

4.3

PLU 23

Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

2,50

P. č.

Kód

  Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - ECMT/CEMT ("S", "3", "4", "5")

Cena s DPH (20%)

EUR

5.1

PLU 100

Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3)

70,-

5.2

PLU 200

Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4)

35,-

5.3

PLU 201

Administratívna kontrola ("S", "3", "4", "5")

10,-

5.4

PLU 101

Pridelenie nálepky "S" alebo "3", "4", "5" (ECMT)

2,50

 

 

Doplatok - nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3)

29,-

 

 

Doplatok - prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4)

15,-

P. č.

Kód

 Technické kontroly vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

 Cena s DPH (20%)

EUR

6.1

PLU 500

Motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

85,-

6.2

PLU 501

Prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

80,-

6.3

PLU 502

Doplatok - prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

31,-

6.4

PLU 503

Doplatok - motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

45,-

6.5

PLU 504

Opakovaná kontrola - motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

15,-

6.6

PLU 505

Administratívna kontrola - motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

15,-

* - opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

 
 

B. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

P. č. Kód

 Emisné kontroly pravidelné a zvláštne

Cena s DPH (20%)

EUR

1.1

PLU 25

Motorové vozidlá všetkých kategórií vybavené (M1, N1)

- benzínovým motorom bez katalyzátora,

- benzínovým motorom s neriadeným katalyzátorom NKAT

- benzínovým motorom s katalyzátorom RKAT

- Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom

20,-

1.2

PLU 31

Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3), autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)

28,-

1.3  PLU 31

Motorové vozidlá (M1, N1) s benzínovým motorom
- s katalyzátorom RKAT vybavené zariadením na pohon plynom,
- s katalyzátorom RKAT vybavené systémom palubnej diagnostiky OBD

28,-

P. č.

Kód

 Emisná kontrola administratívna

 Cena s DPH (20%)

EUR

2.1

PLU 28

Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií

5,-

 P. č.

Kód

Súvisiace služby

 Cena s DPH (20%)

EUR

3.1

PLU 26

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3,00

3.2

PLU 27

Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole

2,00


 

Kategórie vozidiel

Kategória vozidiel L (motocykle)
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

Kategória vozidiel M
(osobné vozidlá)
M1, M2, M3

Kategória vozidiel N
(nákladné vozidlá)
N1, N2, N3

Kategória vozidiel O
(prípojné vozidlá)
O1, O2, O3, O4

Terénne vozidlá
M1G, N1G (< 2 t) , N1G (>2t), N2G, M2G, M3G (<12t), M3G (>12t), N3G

Kategória T (kolesové traktory)
T1, T2, T3, T4, T5

Kategória C (pásové traktory)

Kategória R (prípojné vozidlá za traktor)
R1, R2, R3, R4

Kategória S (vymeniteľé stroje za traktor)
S1, S2

Kategória P (pracovné stroje)
PS, PN

Kategória LS (snežné skútre)

Kategória V (ostatné vozidlá)