Predaj ekologických nálepiek

Predaj ekologických nálepiek

 
Od 27. februára 2009
sme v našej STK zahájili predaj ekologických emisných nálepiek umožňujúcich vjazd do vyhradených ekologických zón v Nemecku.
Od 1. marca 2007 môžu mestá v Nemecku vytvárať "ekologické zóny", do ktorých smú vchádzať iba vozidlá, ktoré sú vybavené príslušnou ekologickou emisnou nálepkou. Tá sa prideľuje vozidlám podľa úrovne znečisťovania ovzdušia. Účelom je obmedziť vjazd vozidiel produkujúcich nadmerné množstvo škodlivín a prachu do týchto oblastí. Spravidla to bývajú centrá väčších miest.

Začiatok a koniec "Zóny životného prostredia" sa vyznačuje nižšie uvedenými značkami. V týchto zónach môžu jazdiť iba vozidlá s osobitným označením plniace určené emisné normy.
 


Výnimky zo všeobecného zákazu jazdy do týchto zón sú vyznačené dodatkovou tabuľkou.


 
Dodatková tabuľa umožňuje voľnú jazdu v zónach životného prostredia s „ekologickou emisnou nálepkou“.

Dodatková tabuľa môže zobrazovať:
  • jednu nálepku (zelenú),
  • dve nálepky (zelenú a žltú)
  • tri nálepky (zelenú, žltú a červenú)

 
Vozidlá označené jednou z nálepiek majú následne výnimku umožňujúcu ich vjazd do zóny životného prostredia, ktorá je spresnená dodatkovou tabuľou so zobrazenými jednotlivými nálepkami.


Vozidlá, na ktorá sa vzťahuje možný zákaz jazdy:
osobné autá, autobusy, nákladné vozidlá.

Výnimku majú: motocykle, trojkolky, pracovné stroje (napr. kombajny), poľnohospodárske a lesné ťažné stroje (napr. traktory), veterány, vozidlá pre telesne postihnutých a vozidlá so zvláštnymi právami (polícia, požiarnici, armáda, colná správa atď.).Ako vybaviť Vaše vozidlo emisnou nálepkou?

 

K získaniu emisnej nálepky je potrebné predložiť originál „Osvedčenia o evidencii“ (bývalý veľký technický preukaz vozidla). Pristavenie samotného vozidla sa k prideleniu nálepky nepožaduje.

Aký druh nálepky môže získať Vaše vozidlo?
Druh ekologickej emisnej nálepky je stanovený podľa emisnej normy, ktorú plní Vaše vozidlo. Táto je uvedená formou plnenia konkrétnej smernice ES (predpisu EHK) v „Osvedčení o evidencii“ vozidla, spravidla v časti „Emisie a spotreba“ – bod 49., resp. v časti „Ďalšie úradné záznamy“. V prípade, že v dokladoch vozidla nie je uvedená emisná smernica EHS/ES alebo predpis EHK, je možné doložiť plnenie emisnej smernice alebo predpisu vyjadrením výrobcu vozidla.

Uvedená Európska smernica, resp. predpis EHK určuje druh emisnej normy (EURO 0, 1, 2, 3, 4, 5), ktorú Vaše vozidlo plní. Podľa uvedenej smernice prináleží Vášmu vozidlu druh konkrétnej nálepky.

Sú štyri skupiny nálepiek rozdelené podľa úrovne škodlivín:
Vozidlá skupiny 1 nemôžu dostať žiadnu nálepku. To sú autá bez riadeného katalyzátora, autá s dieselovým motorom podľa EURO 1 alebo horšie a nákladné autá podľa EURO 1 alebo horšie. Všetky ostatné vozidlá môžu nálepku dostať.
 


Ekologické emisné nálepky a normy EURO

Smernicu ES / predpis EHK, ktoré nájdete v Osvedčení o evidencii, porovnajte s uvedenou tabuľkou a zistíte, ktorú emisnú normu EURO vozidlo plní a aký druh ekologickej nálepky mu prináleží.

Tabuľka predpisov EHK OSN a smerníc EU podľa kategórii vozidiel a úrovne limitov emisií škodlivín vo výfukových plynoch
 

Kategória vozidla Euro 2 Euro 3 Euro 4 a vyššia úroveň
osobné automobily kat. M1 s celkovou hmotnosťou do 2,5 t alebo obsaditeľnosťou do 6 osôb

EKH R 83-03 B,C

EHK R 83-04 B,C
ES 94/12; ES 96/44
ES 96/69; ES 98/77

EHK R 83-05A
ES 98/69A
ES 1999/102A
ES 2001/1A
ES 2001/100A
ES 2002/80A
ES 2003/76A
ES 2006/96A

EHK R 83-05B (83 R II) 
ES 98/69B
ES 1999/102B
ES 2001/1B
ES 2001/100B
ES 2002/80B
ES 2003/76B
ES 715/2007
ES 2006/96B

osobné automobily kat. M1 s celkovou hmotnosťou nad 2,5 t
a/alebo obsaditeľnosťou nad 6 osôb; nákladné vozidla kat. N1
niektoré nákladné vozidlá kat. M2 a N2

EHK R 83-04 B,C
ES 96/69
ES 98/77

EHK R 83-05A
ES 98/69A
ES 1999/102A
ES 2001/1A
ES 2001/100A
ES 2002/80A
ES 2003/76A
ES 2006/96A

EHK R 83-05B (83 R II) 
ES 98/69B
ES 1999/102B
ES 2001/1B
ES 2001/100B
ES 2002/80B
ES 2003/76B
ES 715/2007
ES 2006/96B

osobné automobily kat. M1 nad 3,5 t; autobusy kat. M2 a M3;
nákladné vozidlá kat. N1, N2, N3

R 49-02B
ES 91/542B
ES 96/1

EHK R 49-03A
EHK R 49-04A
ES 1999/96A
ES 2001/27A

EHK R 49-03B1
EHK R 49-04B1
ES 1999/96B1
ES 2001/27B, B1, B2 
ES 2005/55B1, B2, C, EEV
ES 2005/78
ES 2006/51
ES 2006/81 B,C,D,E,G,K

 
 
Miesto nalepenia ekologickej nálepky:
Miesto nalepenia nálepky nie je presne určené - podľa nemeckých predpisov má byť nálepka umiestnená tak, aby bola zreteľne viditeľná a umiestnená na vnútornej strane predného čelného skla. Spravidla sa umiestňuje do pravého spodného alebo horného rohu čelného skla.

Na ekologickú emisnú nálepku do prázdneho obdĺžnika STK vyznačí evidenčné číslo vozidla (ŠPZ).

Cena za registráciu vozidla a následné vydanie ekologickej nálepky je 10,- EUR (301,26 SKK*) vrátane DPH.

Lokality, kde pre jazdu potrebujete ekologickú emisnú nálepku si môžete pozrieť tu.
 
* Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...