Označenie pomalých vozidiel

 
Vozidlá kategórie L7e (nákladná štvorkolka), M, N, O, T, C, R, S a P s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.

Bližšie údaje nájdete v uvedenom dokumente tu.

Kategórie vozidiel

Kategória vozidiel L (motocykle)
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

Kategória vozidiel M
(osobné vozidlá)
M1, M2, M3

Kategória vozidiel N
(nákladné vozidlá)
N1, N2, N3

Kategória vozidiel O
(prípojné vozidlá)
O1, O2, O3, O4

Terénne vozidlá
M1G, N1G (< 2 t) , N1G (>2t), N2G, M2G, M3G (<12t), M3G (>12t), N3G

Kategória T (kolesové traktory)
T1, T2, T3, T4, T5

Kategória C (pásové traktory)

Kategória R (prípojné vozidlá za traktor)
R1, R2, R3, R4

Kategória S (vymeniteľé stroje za traktor)
S1, S2

Kategória P (pracovné stroje)
PS, PN

Kategória LS (snežné skútre)

Kategória V (ostatné vozidlá)