Reflexné označenie návesov a prívesov

Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50t a všetky vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104.

Termíny:

 od 10.10.2009  Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10.10.2009
 od 1.7.2010  Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2005 do 9.10.2009
 od 1.1.2011  Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2000 do 31.12.2004
 

Montáž a umiestnenie odrazového označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti musia byť vykonané podľa bodov 6.21 predpisu EHK č. 48 minimálne série zmien 03, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové označenie a vzadu červené alebo žlté odrazové označenie.

 
Výnimky z povinnosti vybavenia reflexným označenia:
  • vozidlá so šírkou nepresahujúcou 2100 mm,
  • vozidlá s dĺžkou nepresahujúcou 6000 mm,
  • podvozky s kabínou, nedokončené vozidlá a ťahače návesov.
 
Odrazové vyznačenie obrysov je zakázané pre osobné automobily (kategória M1) a prípojné vozidlá do 750 kg najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (kategória O1).

Bližšie informácie nájdete tu.

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...