Predstavenie spoločnosti


Spoločnosť STK CONTROL spol. s r.o., Prešov bola založená v roku 1995 a od svojho vzniku prevádzkuje stanicu technickej kontroly (STK), v ktorej vykonáva technické a emisné kontroly cestných motorových vozidiel všetkých kategórií. V súčasnosti zamestnáva 12 pracovníkov a počtom kontrolných technikov a kontrolných liniek sa radí medzi najväčšie stanice technickej kontroly na Slovensku.

Našou filozofiou je už od vzniku našej spoločnosti poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka.

V našej STK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám.
- minimálne čakacie doby,
- profesionálny prístup,
- odborný a skúsený personál.

V záujme trvalého dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má spoločnosť STK CONTROL od septembra 2006 zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001. Funkčnosť systému manažérstva kvality bola potvrdená certifikačným auditom, ktorý vykonala spoločnosť Bureau Veritas Certification Slovakia.

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...