Oprávnenie STK

Spoločnosť STK CONTROL vykonáva vo svojej prevádzke uvedené druhy technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

  • technické kontroly pravidelné,
  • technické kontroly zvláštne,
  • technické kontroly administratívne,
  • technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR),
  • technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (ECMT/CEMT),
  • opakované technické kontroly.

Oprávnenie na výkon technických kontrol  (náhľad strana 1)

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...