Oprávnenie EK

Spoločnosť STK CONTROL vykonáva vo svojej prevádzke uvedené druhy emisných kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

• emisné kontroly pravidelné,
• emisné kontroly zvláštne,
• emisné kontroly administratívne.Druhy emisných kontrol:


 so zážihovým motorom (palivo benzín) s nezdokonaleným emisným systémom (BEZKAT, NKAT),

 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (RKAT)

 so vznetovým motorom.Oprávnenie na výkon emisných kontrol pre vozidlá:
  • so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom BEZKAT, NKAT  (náhľad - strana 1)
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT  (náhľad strana 1, strana 2)
  • so vznetovým motorom  (náhľad strana 1, strana 2)
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT a pohonom LPG, CNG (náhľad strana 1)
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom RKAT vybavené palubným systémom OBD (náhľad strana 1) 

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...