Ako sa pripraviť na návštevu STK?

Je pre vás návšteva STK nočnou morou?
Týchto pár riadkov by Vám malo pomôcť v tom, ako sa pripraviť na kontrolu a vyhnúť sa tak zbytočným ťažkostiam.

Čo nemusíte?
Vďaka dostatočnej kapacite kontrolných liniek a zodpovedajúcemu počtu zamestnancov nemusíte strácať veľa času čakaním. Vďaka profesionalite a ľudskému prístupu sa u nás nemusíte počas kontroly cítiť nepríjemne. Pre nás ste Zákazník.

Čo musíte?
Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou.

Aké doklady musíte predložiť ku kontrole vozidla?
a)  Technická kontrola pravidelná a administratívna

 1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
 2. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 3. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu).

Pozn. Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.b)   Technická kontrola opakovaná

 • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch a) až e)) a protokol z predchádzajúcej kontroly.

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.c)   Technická kontrola zvláštna

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.
hore
 


d)  
Technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
 1. doklady podľa odseku a),
 2. doklad o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí,
 3. doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach (napr. potvrdenie o skúške tesnosti a periodickej skúške cisterny, potvrdenie, že nadstavba a chladiace zariadenie vozidla umožňuje spoľahlivo dodržať príslušný teplotný limit atď.).e)   Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia (ECMT)

 1. doklady podľa odseku a),
 2. doklad o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku (potvrdenie typu A, resp. typu B).f)    Emisná kontrola pravidelná

 1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
 2. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu).

Pozn. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.g)  Emisná kontrola zvláštna
 • doklady podľa odseku f) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z., v prípade dovozu vozidla zo zahraničia.
 


h)   Emisná kontrola administratívna

 • doklady podľa odseku f)
hore
 


  Doležité!
  V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

  STK - tip: 

  Nechajte si urobiť fotokópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez tejto fotokópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu.
  Čo odporúčame?

  Venujte kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK približne 10 minút a zvýšte tým pravdepodobnosť absolvovať technickú kontrolu na prvý krát.

  1. nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla,
  2. kompletná autolekárnička (motolekárnička) - pozor na dobu expirácie,
  3. kontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá, a spätné svetlá),
  4. skontrolujte funkčnosť znižovania predných svetlometov,
  5. kontrola bŕzd,
  6. kontrola prednej nápravy a riadenia, 
  7. kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm), 
  8. zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie).

  Tu sa totiž chyby zistené pri technických kontrolách prejavujú najčastejšie.

  Pri kontrole stačí využiť svoje zmysly a „sedliacky“ rozum, aby ste zistili, že s autom nie je niečo v poriadku. Väčšina chýb sa dá rozpoznať aj zrakom, sluchom, alebo pri jazde. Pokiaľ cítite napr. nepríjemné vibrácie pri riadení, počujete škrípanie bŕzd a podobne, neodkladajte zbytočne riešenie týchto chýb a nechajte si skontrolovať vozidlo odborníkom. Odklad prípadnej opravy sa môže neskôr veľmi predražiť.
   

  hore

   


  Kedy technickú (emisnú) kontrolu nie je možné vykonať?

  • Ak nepredložíte ustanovené doklady,
  • Ak nemožno naštartovať motor,
  • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, 
  • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
  • Ak vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.


  A teraz k nám môžete bez obáv vyraziť. Sami uvidíte, aká jednoduchá a rýchla bude kontrola Vášho vozidla.

  Pred kontrolou je dobré si uvedomiť, že v prvom rade nám ide o Vašu bezpečnosť a bezpečnosť Vašich blízkych.

   

  Sme preto radi, že Vám môžeme informáciami zistenými o Vašom vozidle pomôcť a prispieť tak k Vašej spokojnej a hlavne bezpečnej jazde.