TK a EK traktory

Sú technické a emisné kontroly pre traktory povinné?

Zákon č. 725/2004 Z. z. stanovil povinnosť absolvovať technickú, resp. emisnú kontrolu aj pre traktory a ich prípojné vozidlá. Lehoty technických a emisných kontrol pravidelných pre túto kategóriu vozidiel určuje vyhláška 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Traktory a ich prípojné vozidlá sa musia podrobiť technickým, resp. emisným kontrolám v lehote štyroch rokov po ich prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.

Táto povinnosť platí počnúc 1. januárom 2009!

Nechajte si skontrolovať traktory a ich prípojné vozidlá v priebehu roka 2008 a vyhnite sa tak možným sankciám zo strany kontrolných orgánov (polície) po 1. januári 2009.

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...