Technické kontroly malých motocyklov


§ 104 Vyhlášky MDPT SR č. 578 / 2006 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje povinnosť podrobovať aj motorové vozidlá kategórie L1e a L2e   pravidelnej technickej kontrole.

Upozornenie!

Malé motocykle podliehajú
pravidelnej technickej kontrole počnúc 1.7.2008!

Nechajte si skontrolovať malé motocykle do 1. júla 2008 a vyhnite sa tak možným sankciám zo strany kontrolných orgánov (polície) po 1. júli 2008.

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...